Sunday 25 April 2021

25 April 2021 OS Test Result

 

S.No.

Name

Marks

1

Pooja Chaudhary

47

2

Ankur Bhardwaj

44

3

Meera Yadav

43

4

Pritam Kumari

42

5

Priyanka Arora

42

6

Sushmita Singh

41

7

Deepali Dhankar

40

8

Karan Kumar

40

9

Niharika Singh

40

10

Pinki Rani

40

11

Suruchi Sethi

40

12

Jyoti Antil

39

13

Mamta Mourya

39

14

Manish Garg

39

15

Priyanka Yadav

39

16

Salvi Vatsa

39

17

Sandeep Kumar

39

18

Artee Sikarwar

38

19

Aaaaa Aaaaa

37

20

Sameer Kumar

37

21

Ashish Swami

36

22

Anjali Kadian

35

23

Lovely Verma

35

24

Manasi Adhikary

35

25

Sagar Yadav

35

26

Vikas Patel

35

27

Aarti Choudhary

34

28

Priya Chaurasia

34

29

Vibha Sharma

34

30

Bhagwana Meghwal

33

31

Rakesh Dhankhar

33

32

Shivani Singh

33

33

Govind Yadav

32

34

Jyoti Satija

32

35

Kavita Devi

32

36

Poonam Yadav

32

37

Sonika Beniwal

32

38

Harshita Kaushik

31

39

Mittu Sharma

31

40

Rahul Singhal

31

41

Shubham Bhardwaj

31

42

Annu Maan

30

43

Piyush Kumar

30

44

Richa Dubey

30

45

Sandeep Kumar

30

46

Anuj Kashyap

29

47

Chirag Kashyap

29

48

Gopal Sharma

29

49

Mukesh Roy

29

50

Poonam Yadav

29

51

Priyanka Soni

29

52

Ravi Kumar

29

53

Rohit Sharma

29

54

Amrik Goswamy

28

55

Jyoti Lamba

28

56

Jyoti Malik

28

57

Manoj Kumar

28

58

Pragati Jakhar

28

59

Ankur Gahlawat

27

60

Divya .. ..

27

61

Himanshu

27

62

Md Tehran

27

63

Pratiksha Shendge

27

64

Suhail Malik

27

65

Monika Bhabla

26

66

Monika Yadav

26

67

Rajesh Kumar

26

68

Rohit Kumar

26

69

Divya Mishra

25

70

Nisha Duhan

25

71

Ranjeet Yadav

25

72

Sandeep Bhadu

24

73

Shahib

24

74

Vinay Sharma

24

75

Gaurav Gahlot

23

76

Shalu Pal

23

77

Vipin Kumar

23

78

Yash Sharma

23

79

Hemant Kumar Singh

22

80

Jitender

22

81

Preeti Kataria

22

82

Manu Raghav

21

83

Pragati Singh

21

84

Anil Yadav

20

85

Chandan

20

86

Jagjeet Singh

20

87

Jeevan

20

88

Pragya Sharma

20

89

Preeti Bankura

20

90

Akshay Sharma

19

91

Dilip Gupta

19

92

Janisar Akhter

19

93

Monika Malik

19

94

Ajay Kumar

18

95

Sunny Giri

18

96

Anjali Maan

17

97

Lalit Gupta

17

98

Satyam

17

99

Vijay Kharb

17

100

Ankit Pandey

16

101

Sanjay

16

102

Sanjeev

16

103

Shehbaz

16

104

Ajay Gupta

15

105

Sandhya Sandhya

15

106

Jeet Meena Meena

14

107

Anupama Jena

10

No comments:

Post a Comment