Tuesday, 16 March 2021

14 March 2021 Digital Electronics Test Result

 


S.No.

Name

Marks

1

Suruchi

41

2

Govind Yadav

41

3

Pritam Kumari

40

4

Salvi Vatsa

31

5

Meerayadav

31

6

Divya ..

30

7

Md Tehran

30

8

Ranjeet Yadav

30

9

Shehbaz

30

10

Lalit Gupta

30

11

Rohit Kumar

28

12

Ajay Gupta

28

13

Rakesh

27

14

Manish Kumar Garg

27

15

Vikas Patel

26

16

Surya

26

17

Jitender

26

18

Ankit Pandey

26

19

Chandan

24

20

Sandeep Kumar

24

21

Mukesh Roy

24

22

Akshay Sharma

24

23

Shefali Sharma

23

24

Ankur Bhardwaj

23

25

Sanjeev

23

26

Anuj Kashyap

23

27

Himanshu

23

28

Sanjay

22

29

Suhail Malik

22

30

Ajay Kumar

22

31

Pinki Rani

21

32

Sandee

21

33

Jyoti

20

34

Priyanka Arora

20

35

Rajesh Kumar

20

36

Hemant Kumar Singh

19

37

Vipin Kumar

19

38

Sonika

18

39

Amita

18

40

Annu

18

41

Monika Yadav

18

42

Shahib

17

43

Anil Yadav

17

44

Dilip Gupta

17

45

Piyush Kumar

17

46

Sandeep

16

47

Gopal Sharma

15

48

Gaurav Gahlot

14

49

Raj Kumar Gupta

14

50

Chirag Kashyap

14

51

Satyam

14

52

Priyanka Soni

13

53

Khushbu

12

54

Harshita

10

55

Shweta Sharma

10

56

Divya Mishra

8

57

Shivani Singh

8

58

Ankit Sandhilya

6

59

Sumit Chopra

3

60

Pragya Sharma

2

61

Lakshmi Nagakumari Velivela

1


No comments:

Post a Comment