Sunday, 12 July 2020

12 July 2020 Digital Test Result
12 July 2020 Digital Electronics Test Result


S.No. Name Marks
1 Divya 42
2 Priya Chaurasia 39
3 Kirti 35
4 Hemant Kumar Singh 35
5 Sonam 33
6 Yamini Sharma 33
7 Govil 32
8 Sandeep 32
9 Pooja Chaudhary 32
10 Poonam 31
11 Ankur Bhardwaj 31
12 Shubham 31
13 Shivani Singh 30
14 Bhagwana Ram Meghwal 30
15 Manu Choudhary 29
16 Pritam Kumari 29
17 Sonika 29
18 Nancy 28
19 Rakesh 28
20 Suruchi 28
21 Priyanka 27
22 Aarti 27
23 Sachin 27
24 Nitin Sharma 27
25 Surya 27
26 Salvi 25
27 Karan 24
28 Lovely Verma 24
29 Akshay Sharma 24
30 Sushmita 23
31 Nisha Dagar 23
32 Swati 23
33 Yamini Choudhary 22
34 Priyanka Soni 22
35 Anushurti 22
36 Jaya 21
37 Monika Yadav . 21
38 Khushbu 21
39 Kumud Sirohi 20
40 Vibha 20
41 Jyoti Malik 19
42 Manoj Kumar 19
43 Pulkit Gupta 19
44 Sonia 19
45 Arun Gaur 19
46 Anjali 19
47 Rahul Singh 18
48 Mittu Sharma 18
49 Kumar Gaurav 18
50 Akhil 18
51 Suman 17
52 Ajay 17
53 Ajay Vats 17
54 Ranjeet 17
55 Sunny 16
56 Kalyani 16
57 Seema Dalal Dagar 16
58 Amit 16
59 Vikas Kumar 16
60 Preeti 15
61 Pinki Yadav 15
62 Chandan 14
63 Yash 14
64 Kushal 14
65 Anil Yadav 13
66 Jeevan Singh 12
67 Sana Shaikh 11
68 Dilip Gupta 10
69 Rekha 10
70 Shivam 10
71 Suman 9
72 Prince 9
73 Mohd Tahir 8
74 Rahul 8
75 Disha Sharma 8
76 Neha 8
77 Namtra 7
78 Rashmika Kataria 6
79 Upma 6
80 Varsha 6
81 Deshbir Singh 0
82 Rajkumar Gupta 0
83 Jyoti Antil 0

No comments:

Post a Comment